Poland Tour Operators

Company Name Company Logo Company Description Telephone City Company Address Contact
Jan-Pol Incoming Tour Operator JAN-POL Incoming Tour Operator is one of the fastest growing companies in Krakow. It was established in 1990 in Krakow in order to act as an incoming tour operator, DMC and hotel management company for two of Krakow?s hotels, the 3 star PTTK Wyspianski Hotel*** and the 4 star Amadeus Hotel****. Since then JAN-POL has been successfully operating in the tourist market supplying a wide range of services to our foreign and Polish partners and guests. Amongst other things we organise holiday stays and cultural trips, and arrange accommodation, transportation and entertainment. JAN POL is a member of national tourism organisations including the Polish Chamber of Tourism and Krakow Chamber of Tourism and has also joined the RDA, USTOA, NTA and ETOA international tourism organisations. +48 12 421 42 06 Krakow 31-525, Misiolka 8 Krakow, Poland    Contact
Wygoda Travel Group NA +48 124303048 Krakow 31-044, 60 Grodzka Street Krakow, Poland    Contact
CB International Poland CB International specialises in service of tourists coming to Poland and Central Europe: We organize: - Group tourism in Poland and Central Europe - Individual and business stays all over Poland - Congresses and Incentives We provide - Accommodation in the best hotels at preferential rates - Transfers and transport services by private cars, coaches, special trains, private flights, - Meals at the best restaurants - Professional guide assistance in any language you request - Entrance tickets to all places of tourist interest in Poland - Tickets for special events +48 228279494 Warszawa 00-071, Krakowskie Przedmiescie 13 Warszawa, Poland    Contact
Intercrac Having been in the market since 1989, Intercrac has certainly become the leader in organising holidays and tours to Poland for regular and specialist groups, individual tourists and businesspeople. Our long experience places us at the top of the list of Polish operators offering professional, complex and friendly services. 48 124219858 Krakow Krupnicza 3 31-123 Krakow, Poland    Contact
Point Travel DMC Krakow Tours DMC POINT TRAVEL provides comprehensive services for groups and individual tourists in Poland. We have experience in organization of congresses and conventions. Since 1990 we are independent operator of Regular KRAKOW TOURS. We have been working with travel agencies all around the world on a permanent contractual basis. 48124218433 Plac Szczepanski 7 31-011 Krak?w, ma?opolskie, Poland    Contact
Wonderlands Not Available NA ( 48-32) 2517364, 2530531 Katowice Pl. Wolnosci 840-078 KatowicePoland Katowice, Poland    Contact
Almatur Lublin NA ( 48-81) 5335455 Lublin ul. Langiewicza 1020-034 LublinPoland Lublin, Poland    Contact
Alfa Star Tour Operator NA ( 48-48) 3622844 Radom ul. Moniuszki 2326-600 RadomPoland Radom, Poland    Contact
Akadem Sp NA ( 48-22) 8254152 Warsaw ul. Wita Stwosza 44/3700-629 WarsawPoland Warsaw, Poland    Contact
Furnel Travel International NA +48 22 244 99 00 Warsaw 00-367, Warsaw, Kopernika 3 Warsaw, Poland    Contact
TRIP Travel Agency NA ( 48-22) 8271256, 8263082 Warsaw ul. Wislana 800-317 WarsawPoland Warsaw, Poland    Contact
Ustronianka Instytut Zdrowia Ustronianki jest r?wnie? miejscem spotka? ekspert?w z zakresu dietetyki i medycyny. To w?a?nie tutaj mo?esz podzieli? si? i zainspirowa? innych swoj? wiedz? na interesuj?cy prozdrowotny temat. ( 48-33) 8543288 Ustron ul. A. Broda 1943-450 UstronPoland Ustron, Poland    Contact
Weco Travel NA ( 48-22) 6581759, 6581760 Warsaw Aktyn Business Centreul. Chmielna 132/13400805 WarsawPoland Warsaw, Poland    Contact
Wedrowiec Travel Agency Biuro Us?ug Przewodnickich ?W?drowiec? dzia?a na rynku turystycznym od 1993 roku. Prowadzone jest przez do?wiadczonych pracownik?w i specjalist?w do spraw turystyki. Jeste?my wpisani do Rejestru Organizator?w Turystyki Wojewody Ma?opolskiego Nr D/82/99/177/2004, posiadamy gwarancj? ubezpieczeniow? turystyczn? AXA Towarzystwo Ubezpiecze? i Reasekuracji S.A. Nale?ymy do Krakowskiej Izby Turystyki (KIT) oraz jeste?my cz?onkiem ? za?o?ycielem Polskiej Izby Turystyki M?odzie?owej (PITM). Nasze wieloletnie do?wiadczenie w organizacji imprez turystycznych, wykwalifikowana kadra oraz sprawdzeni partnerzy i kontrahenci s? gwarancj? wysokiej jako?ci oferowanych przez nas us?u ( 48-12) 2927275 Warsaw ul. Powisle Parking31-101 WarsawPoland Warsaw, Poland    Contact
Select Poland NA +48 228628755 Warszawa 37/7 Tyszkiewicza Street 01 - 172 Warszawa, Poland    Contact
Aina Travel NA 48228281304 Warszawa ul. View 5/7/9, Warszawa Warszawa, Poland    Contact
Adventure Krzysztof Bialek "Adventure Krzysztof Bia?ek? jest agencj? turystyczn? z ugruntowan? pozycj? na rynku. Wychodz?c na przeciw oczekiwaniom klienta gwarantujemy Pa?stwu pe?en profesjonalizm, mi?? obs?ug? oraz indywidualne podej?cie do ka?dego problemu. Oferujemy: # Obozy i kolonie dla dzieci i m?odzie?y # Wczasy dla doros?ych # Wycieczki grupowe # Wycieczki dla zak?ad?w pracy # Wycieczki szkolne # Pielgrzymki # Konferencje i imprezy integracyjne # Bilety lotnicze # Ubezpieczenia turystyczne - T.U. Allianz Polska S.A. # Oferty last minute. Biuro podr??y Adventure Krzysztof Bia?ek prowadzi sprzeda? agencyjn? imprez najbardziej znanych i cenionych touroperator?w na polskim rynku. W naszej ofercie znajd? co? dla siebie zar?wno osoby zainteresowane ofert? katalogow? polecan? dla Klient?w planuj?cych urlop z wyprzedzeniem, jak i Ci, kt?rzy korzystaj? z ofert typu last minute tj. wyjazd?w w ostatniej chwili. Nasi pracownicy s? do Pa?stwa dyspozycji i s?u?? swoj? wiedz? w zakresie doboru najodpowiedniejszej formy wypoczynku . Urlop z biurem "Adventure" to pe?na satysfakcja a tak?e oszcz?dno?? czasu i pieni?dzy. Oferujemy Pa?stwu szeroki wachlarz ofert najbardziej znanych biur podr??y zebrany w jednym miejscu. Najwa?niejsz? dla nas rekomendacj? jest satysfakcja i zadowolenie naszych Klient?w. Dlatego te? g??wnym celem firmy jest ci?g?e polepszanie standardu obs?ugi oraz poszerzanie oferty biura. Cel ten realizujemy poprzez odpowiedni dob?r i nieustanne poszukiwanie nowych partner?w. Ponadto dzi?ki mo?liwo?ci rezerwacji on-line umo?liwiamy Pa?stwu wyb?r oferty bez wychodzenia z domu. Wprzypadku dokonania rezerwacji przez internet nasi konsultanci skontaktuj? si? z Pa?stwem w celu za?atwienia wszelkich formalno?ci zwi?zanych z wyjazdem. 48817473930 Lublin Ul. Lubartowska 74, Lublin Lublin, Poland    Contact
Adrialin GmbH NA 4.88E+11 Gaggenau Klehestr. 3-5, Gaggenau Gaggenau, Poland    Contact
Adria Databank NA 48222195293 Brno Panska 2, Brno Brno , Poland    Contact
Exciting Poland Excitingpoland is the registered trade mark, which belongs to Almatur ? Opole Company. It is our multilingual website to promote incoming travel to Poland! If you are looking for personally guided tour in and around our beautiful cities, extended tours of Poland and excellent tour guides, you have come to the right place. 48 77 423 28 48 Poland, 45-058 Opole, ul. Ozimska 26/2 Opole, Poland    Contact
Amico Tour NA 48618266431 Poznan ul. Wilczak 12 G, 61-623 Poznan Poznan, Poland    Contact
Amadeus Poland Not Available Amadeus provides the technology that keeps the travel sector moving - from initial search to making a booking, from pricing to ticketing, from managing reservations to managing check-in and departure processes. Our ambition is to facilitate the entire travel journey from door to door, whilst improving the travel experience for hundreds of millions of people every year. We do this by connecting key players in the travel industry: travel agencies, corporations, airlines, airports, hotels, railways and more. We provide these companies with the tools to serve travellers better and to manage their own business more effectively. 48225394200 Warsaw Trinity Park III, Domaniewska 49 Street, 02-672 Warsaw Warsaw, Poland    Contact
Alpe Tour Poland Jeste?my cz??ci? mi?dzynarodowej grupy alpetour - prowadz?cej dzia?alno?? na europejskim rynku turystycznym od ponad pi??dziesi?ciu lat. Doskona?e oferty wyjazd?w grupowych i indywidualnych, solidno?? oraz zesp?? do?wiadczonych specjalist?w - to g??wne filary jej dzia?alno?ci, umo?liwiaj?ce nieustanny wzrost i umacnianie pozycji rynkowej. 48914842000 ul. Wolves of the Sea 9, 71-063 Szczecin Szczecin, Poland    Contact
Alco Tours KafarSki NA 48627367570 Wielkopolski ul. Sukiennicza 3, 63-400 Ostrow, Wielkopolski Wielkopolski, Poland    Contact
Easy Travel NA 48224998080 Warsaw Christopher Opalinski 12, 01-645 Warsaw Warsaw, Poland    Contact
Onyx Tour Not Available NA 48327281035 Zabrze ul.3 On May 36 (corner of Sienkiewicz), 41-800 Zabrze Zabrze, Poland    Contact
Radtur Come On - Head Office ? Do?wiadczenie od 1991 roku, ? Ponad 145 tysi?cy zadowolonych Klient?w ! ? Oferty >80 organizator?w w jednym miejscu - wszystkie z Gwarancj? Najni?szej Ceny w Polsce! ComeOn.pl - "Lepsza Strona Wypoczynku"? 48134320600 Krosno Street. Oil 19, 38-400 Krosno Krosno, Poland    Contact
Bravo Tours Not Available 48327718912 Chorzow ul. Freedom 32/1a, 41-500 Chorzow Chorzow, Poland    Contact
Bis-Pol Group 48134482331 Jaslo Street. Kosciuszki 31, 38-200 Jaslo Jaslo, Poland    Contact
Bioton Tour 48226223973 Warsaw ul. Poznanska 11, 00-680 Warsaw Warsaw, Poland    Contact